Còpia de DSC_4726.jpg
Ctra Lloret.jpg
36697031_1764273623652450_47698403679671
27540747_1588379277908553_29523575243009
IMG_20190126_142321.jpg
Acces Costa Brava.jpg
Mas Cremat.jpg

Som com tu, som gent comuna, dotant-nos de noves eines per a construir un futur pel nostre poble. No només som nous perquè haguem nascut fa poc, ho som sobretot perquè representem una nova època. Nosaltres tenim noves solucions a problemes actuals, perquè vivim al país real i hem sofert la precarietat, l'atur, l'exili o la injustícia. Però sobre tot perquè hem viscut l'esperança, l'esperança d'un canvi que ja és aquí, i ha arribat per quedar-se. No som polítics professionals, som la ciutadania empoderada i que no hauria participat en la política institucional si no fos perquè vivim un moment excepcional, i cal fer un pas endavant, perquè fa massa que la gent fa dues passes per davant de la classe política. 

Som el petit empresari que ha de baixar la persiana perquè no pot pagar la quota o competir amb les grans multinacionals, som els treballadors i treballadores que veuen com es perden drets conquerits amb tant de sacrifici, som les dones, sobrepresentades a casa infrarepresentades a tota la resta d'espais. Som com tu, som gent comuna, dotant-nos d'una nova eina per a construir un futur per a Blanes.

 

Municipals 2019

Durant els quatre propers anys la nostra prioritat de Blanes Comú-Podem, és recuperar la sensació de ser capital de comarca sense ser-ho: omplir el centre comercial viu i actiu on el petit comerciant, el comerç de proximitat, els restauradors i tothom en surti beneficiat i es pugui guanyar bé la vida.

Donarem importància als recursos naturals que tenim com les platges i el riu, i posarem en valor el Delta de la Tordera, els jardins Mar i Murtra i Pinya de Rosa. 

Garantitzarem unes instal·lacions dignes als barris, locals socials i zones lúdiques i esportives. Donarem rellevància a la remodelació del barri dels Pins i a l'Avinguda Vila de Madrid promovent totes aquelles accions que promocionin un turisme de qualitat i que permeti desestacionalitzar la temporada turística.

 

Balanç 2015-2019

Quatre anys treballant pel poble

 

Candidatura

Blanes en Comú-Podem és una aposta unitària de l'esquerra transformadora, en ella estan les formacions històriques que neixen de l'antic PSUC, ICV-EUiA, i de les forces de nova creació com Procés Constituent, Batega per Blanes i Podem.

La nostra candidatura és diversa i representativa de tots els sectors de Blanes ja que compta amb persones de diferents orígens, oficis, edats, però amb un projecte: ganes d'aconseguir el millor per la nostra ciutat.

 
1 Jordi Urgell 2.jpg

Nascut a Blanes el 1979.
Viu al veïnat de Can Borrell.

1. Jordi Urgell Martínez

Llicenciat en Psicopedagogia i Diplomat en Educació Social. Inscrit a CatComú. Membre de l'Executiva de Blanes en Comú-Podem i responsable de Transparència. Actual Regidor de Batega per Blanes. Inscrit a Podem. Membre de la directiva del Ca La Guidó Futbol Sala. Soci de FAADA - Protecció Animal.

Construïm el futur amb la força de la nostra gent

 

Transparència

El Què i el Per Què són importants, però també el Com. A Blanes en Comú-Podem creiem que no hi ha democràcia sense transparència ni participació ciutadana. 

Per això exposarem d’una manera clara com i quan es prenen les decisions i quins són els nostres marcs ètics i reglamentaris. Perquè la confiança no pot ser un acte de fe, sinó que ha d’estar informada i documentada.

 

Blanes en Comú-Podem

Construïm el Futur

Compromesos amb el poble de Blanes.


Eixos principals Programa

Administració Local

Exigir els pagaments dels deutes de la Generalitat per prestació de serveis i acords de cofinançament (escoles bressol, i altres).

Derogació de la modificació de l’article 135 de la Constitució, que obliga també als Ajuntaments al pagament del deute financer, per davant de la cobertura dels serveis públic i de les inversions municipals.

Revertir les privatitzacions i recuperar els serveis públics privatitzats: Remunicipalitzar els serveis públics que s’han anat privatitzant en els darrers anys, a mesura que vagin vencen les concessions.

Participació Ciutadana i Transparència

Impulsar les consultes populars ciutadanes: Sometrem a consulta popular els grans projectes o decisions que hagin sigut recollides al nostre programa electoral.

Descentralitzar l’oficina de l’AMIC als barris, reforçar l’associanisme de Blanes i les entitats per millorar les relacions de l’Ajuntament amb les entitats per reduir la burocacia.

Seguretat Ciutadana

Construir les noves instal·lacions municipals de la Prefectura de la Policia Local.

Adequar i ampliar la Plantilla de la Policia Local: Adequar i ampliar la plantilla de la policia local, fins al nombre defectius necessaris per Blanes.

Crear la figura del Policia de Districte (agrupació de barris): Aplicar la nova Llei del Sistema de Policia de Catalunya, propiciant la comunicació entre la Policia Local i les Associacions de Veïns.

Serveis Socials

Augmentar el pressupost als serveis socials: ajudes, subvencions, etc. Dotar al Departament d’Acció Social del personal necessari per una població com Blanes.

Habilitar mes habitatges tutelades per a persones majors, així com instar a la Generalitat a continuar el programa de construcció d’habitatges per a persones majors.

Dona i Polítiques de desigualtat

Crear la Regidoria d’Igualtat, i dotar-la dels recursos necessaris per desenvolupar la seva activitat.

Lluitar contra els delictes d’odi i discriminació als municipis. Continuar el treball de tolerància zero a qualsevol forma de racisme i xenofòbia. Exercir l'acusació particular en els delictes greus vinculats a racisme, xenofòbia, masclisme, homofòbia, aporofòbia i altres expressions d'odi i discriminació.

Seguir amb la política d’aplicar i impedir que en la programació municipal d’activitats socials, lúdiques, esportives, etc. hagi continguts sexistes i eliminar la publicitat discriminatòria o denigrant cap a les dones no contractant amb mitjans privats que la mantinguin o potenciïn.

Llibertat afectiva-Sexual (LGBTI)

Donar a conèixer i fer efectiva l’aplicació de la llei 11/2017 del drets LGBTI, amb la prevenció de la transfòbia i homofòbia pel personal d’antenció de l’Ajuntament.

Potenciar un protocol d’identificació, atenció i gestió d’assetjament als centres educatius per motius d’orientació sexual o d’identitat de gènere.

Dret a l’habitatge

Declarar Blanes ciutat Lliure de Desnonaments, compromesa i capdavantera en la lluita contra els desnonaments i contra l’emergència habitacional.

Multar els pisos buits propietat de bancs i caixes, realitzar un cens d’habitatges buits permanent i posar en marxa mesures per tal que els propietaris el destinin a lloguer.

Destinar el 30% del sostre dels edificis de nova construcció, (sempre ens referim a la construcció de grans edificis, no als particulars) i els sotmesos a rehabilitació integral a habitatges protegits de gestió pública i municipal. Els habitatges es destinaran a lloguers assequibles o socials, en funció dels ingressos de la persona o família beneficiària.

Dret a l'habitatge

Declarar Blanes ciutat Lliure de Desnonaments, compromesa i capdavantera en la lluita contra els desnonaments i contra l’emergència habitacional.

Multar els pisos buits propietat de bancs i caixes, realitzar un cens d’habitatges buits permanent i posar en marxa mesures per tal que els propietaris el destinin a lloguer.

Destinar el 30% del sostre dels edificis de nova construcció, (sempre ens referim a la construcció de grans edificis, no als particulars) i els sotmesos a rehabilitació integral a habitatges protegits de gestió pública i municipal. Els habitatges es destinaran a lloguers assequibles o socials, en funció dels ingressos de la persona o família beneficiària.

Cultura de la pau i solidaritat

Proposem l’arrelament per a persones migrades sense regularitzar, que disposin d’un contracte de treball i que estiguin en situación de vulnerabilitat. Instarem a les administracions i Generalitat a emetre certificats d’esforç d’integració.

Joventut

Recuperar l’apertura de Morralla com a eix central de la dinamització del municipi.

Donar suport a les entitats juvenils i al Consell Local de Joventut de Blanes, dotant-lo d’un pressupost directe per a fomentar la cogestió d’equipaments i activitats, i incrementar la seva implicació en la gestió i planificació d’activitats i equipaments.

Potenciació de concerts i actes juvenils. Proposem un canvi de model en la contractació de músics i artistes per a les actuacions impulsades per l’Ajuntament, apostant pels grups de música local, les bandes, cobles i corals blanenques, així com, artistes locals, amb l’objectiu de reduir despesa i fomentar la creació i promoció d’artistes locals.

Cultura i medis de comunicació

Ens comprometem a augmentar el pressupost del Departament de Cultura, especialment en el foment de la cultura.

Implantar una xarxa WIFI municipal, seguint la normativa legal vigent. Dotar de cobertura WIFI als espais públics de Blanes: parcs, platges, centres cívics, escoles, instituts i equipaments esportius.

Revisar i actualitzar els medis de comunicació municipals, així com potenciar l’ús de les xarxes socials com a eina d’informació i participació ciutadana.

Esports

Construir la Piscina Municipal com prioritat en la finalització de la Ciutat Esportiva. Recuperar el Patronat d’Esports. Proposem recuperar aquest òrgan i que inclogui totes les entitats esportives de Blanes, dotant-lo d’un reglament de funcionament, aprovat per les mateixes entitats, que es reuneixi de manera periòdica, administri un pressupost propi, decideixi el calendari d’activitats, etc.

Recuperar les subvencions a les entitats esportives per tal de donar suport i potenciar l’esport de base, recuperant el reglament de subvencions derogat en anteriors legislatures.

Reparar les deficiències i fer un manteniment adequat dels equipaments del Camp de Futbol Pedro Alia (problemes a la zona d’oficines, robatoris, etc.).

Educació

Integrarem a alumnes d’educació especial dins l’oferta formativa i lúdica que fa l’Ajuntament. Potenciarem les trobades interescolars del municipi per fomentar l’inclusió de tots els alumnes.

Assegurar una oferta educativa per a tots el nivells educatius: Primaria, Secundaria, Formació Professional, etc. Fer un seguiment de les necessitats pel que fa a edificis (evitant l’ús de mòduls), informant al Departament d’Educació per a la seva planificació.

Fomentar la cohesió social i lluitar contra l’abandonament escolar, millorant l’oferta educativa amb eines com el reforç educatiu, horaris extraescolars i projectes de transició al treball a l’ESO.

Sanitat i salut pública

Demanar al Institut Català de Salut (ICS), que a tots dos ambulatoris (CAP) de Blanes (Centre-Mercat i Av. Europa - La Plantera) funcioni diàriament el servei d’urgències en horari nocturn.

Exigir a Cat Salut i als seus proveïdors que es recuperin els serveis perduts a l’Hospital Comarcal de Blanes, i es reverteixin les retallades que afecten als ambulatoris de Blanes, a la població i els treballadors de l’àmbit de la sanitat.

Exigirem la gratuïtat de les cadires abatibles de les habitacions del Hospital Comarcal de la Selva. Crear la Taula Municipal de Salut Pública que fiscalitzi els comptes i la gestió del servei de l’Hospital.

Promoció Econònica

Crear el Consell Econòmic i Social de Blanes, format per representants de tots els sectors empresarials, sindicats i ciutadania, a la fi de reactivar l’economia i generar llocs de treball.

Convertir el Carrer Ample en zona peatonal. Limitar l’accés de vehicles només a transports públics i residents amb un horari per càrrega i descàrrega.

Aplicar una moratòria per a les grans superficies d’alimentació, degut al gran augment de supermercat a la nostra población i per protegir el petit comerç de proximitat, limitarem la construcción de noves grans superficies d’alimentació.

Turisme

Recuperar la figura del Patronat de Turisme, reconvertint i ampliant la Taula de Turisme, dotant-la de pressupost i capacitat decisòria.

Reurbanitzar Villa de Madrid. Millorar el mobiliari urbà, enllumenat, voreres i  asfaltat.  Regularització de les terrasses amb un criteri homogeni. En definitiva millorar  la imatge del sector turístic.

Promocionar i cercar activitats culturals i artístiques pel nostre municipi: fires, festes, concerts, festivals, campionats esportius....  que ens ajudin a desestacionalitzar la temporada.

Economia i Hisenda

Limitar el sou màxim de l’alcalde i de la resta de membres de l’equip de govern d’acord al nostre codi ètic.

Elaborar els pressupostos amb  la participació de la  ciutadania.

Destinar una par del pressupost municipal perquè els  veïns i veïnes decideixin les prioritats d’inversió en el seu districte.

Seguir reivindicant que el 100% dels ingressos de la taxa turística sigui pel municipi. Els ingressos d’aquesta taxa aniran directament a aquest sector amb transparència i participació del mateix.

Urbanisme

Millorar els equipaments i serveis municipals de tots els barris com l'asfaltat dels carrers, la il·luminació, l’eliminació de barreres arquitectòniques, el soterrament de línies elèctriques i la neteja, així com tenir cura del mobiliari urbà i les zones verdes.

Donar una solució a l’accés al veïnat del Puig de la Dona i solucionar la problemàtica de la llum.

Recuperar l’espai del Carles Faust per activitats, tant per el barri com per les entitats.

Mobilitat

Recuperar i municipalitzar les concessions de les Zones Blaves i del pàrking subterrani a mesura que vagin finalitzant els períodes de concessió. Ens comprometem a mantenir la gratuïtat de l’explanada del Pabelló.

Recuperar les línies retallades del transport urbà, la línia 2, augmentant les freqüències de pas del autobusos i adequant els horaris a les necessitats dels usuaris. Continuar amb el procés de mancomunació del transport urbà amb Lloret de Mar i crear una línia nocturna pels caps de setmana.

Millorarem els accessos per a persones amb mobilitat reduïda a les platges del municipi.

Medi Ambient

Potenciar la recollida selectiva i reduir la generació del rebuig que portem a l’abocador per arribar al objectiu fixat per l’Agència de Residus de Catalunya d’arribar al 60% de la recollida selectiva. Instal·lar més contenidors de recollida selectiva i ampliar la freqüència de recollida.

Millorar la neteja viària amb més personal i maquinària, adaptant-se al creixement de la ciutat. Fer campanyes informatives,  per tal d’educar la gent i facilitar la convivència veïnal. Aplicar, en el cas que sigui necessari, les sancions corresponents.

Seguir les directius de la Taula del Delta de la Tordera, protegir el litoral i disminuir la sobra explotació del aqüífer.

Millorar la neteja de les rieres, per tal d’evitar plagues d’insectes, facilitar la circulació de les aigües pluvials i  evitar desbordaments puntuals. Proposarem algun mecanisme de contenció de plàstics als pluvials que arriben al mar a través de les rieres.

Valoració i protecció extrema de les reserves naturals, els cursos fluvials, els deltes i estuaris i els interiors que actuen com a reservoris de biodiversitat a escala global, especialment per les migracions d’aus. Medi ambient.

Animals de companyia

Ens comprometrem a fer complir l’actual Ordenança de Protecció, Control i Tinença d’Animals en el municipi de Blanes i perseguir el maltractament animal.

Ens comprometem a crear una zona a cada districte, on es puguin deixar lluires els animals de companyia.

 

Contacte

Plaça Càceres, 32 bx.
Blanes17300
Spain

872 989 251

  • facebook
  • twitter
  • instagram

¡Gracias por tu mensaje!

BECP V.jpg