top of page

JA TORNEM A SER AQUI!

Sí, ja hi tornem a ser, la gent de Blanes en Comú Podem, ara amb l’experiència d’haver estat governant Blanes durant uns anys i amb tota la il·lusió per continuar treballant pel nostre poble.


Experiència, il·lusió i ganes de fer feina, estan en la nostra manera de ser, així com la certesa que cal comptar amb totes les persones, perquè volem sumar per transformar la nostra vila en un nucli del qual ens sentim orgulloses i en què visquem de bon grat.


Una ciutat en qué tots i totes ens sentim cuidats, respectats i escoltats. Una ciutat dinàmica i emprenedora, on es tingui en compte el medi ambient, els nostres espais naturals, on sigui fàcil desplaçar-se, on sigui fàcil viure, on puguem gaudir del mar i on cuidem el conreu de proximitat.


Suma’t al sentit comú i aposta per nosaltres perquè està en la nostra manera de ser treballar incansablement per un Blanes que sigui referent, tant pels seus al·licients turístics, com per un teixit econòmic i social consolidat.

20230312_213409.jpg
CPVJ5820.jpeg
IMG_4990.jpeg
IMG_3437.jpeg
IMG_3416.jpeg
36697031_1764273623652450_47698403679671
IMG_4920.jpeg
IMG_4997.jpeg
IMG_0780.jpeg
_AFB8338 a.png
Inicio: Acerca de
IMG_5006.jpeg

Balanç 2019-2023

Quatre anys construint

el futur

ANEM PER FEINA

Inicio: Acerca de
1000011061.jpg
Inicio: Imagen

La nostra candidatura

Una manera de ser

Any rere any, dins la nostra activitat publica, hem après que gràcies a la nostra gent i al treball conjunt, hem aconseguit millores per a Blanes.
I aquest és el nostre objectiu: millorar la nostra vila i la vida dels nostres conciutadans i conciutadanes.I ho hem fet des del sentit comú que ens ha mostrat que la suma d'idees, i també de crítiques, ens ha donat l'aprenentatge necessari i reforçat la il·lusió, per continuar treballant amb la nostra manera de ser.
Això és el que farem amb la candidatura que presentem enguany, formada per gent comuna i diversa, dones i homes, joves i grans, uns amb experiència prèvia, altres donant els primers passos en la política municipal, però amb projectes, de d'una visió progressista del que ha de ser Blanes.

Inicio: Equipo
Sin título-1.png

Nascut a Blanes el 1979.
Educador Social i Psicopedagog
Regidor Ajuntament de Blanes
Viu al veïnat de Can Borrell.
Implicat de molt jove en la vida associativa i esportiva, participa activament de la vida social del municipi.

1. Jordi Urgell Martínez

El nostre programa per 2023-2027

Agrega un subtítulo atractivo aquí

portada_edited.jpg
Inicio: Titular
23472121_1507870945959387_55540185632351

Blanes en Comú-Podem

Una manera de ser

EIXOS PROGRAMÀTICS

EIX 1

Una ciutat que cuida i garanteix drets

1. Oficina de tràmits socials
Desburocratitzarem l’accés als serveis creant una oficina que agrupi les diferents prestacions socials municipals, que redueixi les tasques de gestió dels Serveis Socials i que agilitzi l’atenció a la ciutadania reformant la Unitat de Primera Atenció.
2. Subministraments bàsics
Treballarem amb l’Oficina d’Energia i Canvi Climàtic les mesures necessàries per fer efectiu el compliment de la Llei 24/2015 i per garantir els subministraments a les famílies vulnerables. També farem intervencions de microrehabilitació als domicilis que pateixen pobresa energètica.
3. Promoció d’habitatge assequible
Concertarem amb agents locals socials la construcció de 68 habitatges de lloguer per sota del mercat, al solar municipal situat a la Plantera.
4. Beques menjador i alimentació saludable
Garantirem suports complementaris de menjador escolar i per activitats extraescolars i d’estiu, alhora que reforçarem el suport a les famílies amb infants, mitjançant targetes moneder i altres programes de garantia alimentària.
Treballarem amb les famílies vulnerables la millora d’hàbits alimentaris en el suport a la criança.
5. Serveis d’atenció domiciliària
Diversificarem els serveis d’atenció domiciliària per acompanyar activitats bàsiques de la vida diària. Millorarem la qualitat en la contractació i promourem equips de proximitat més autogestionats que donin estabilitat i millor seguiment a les persones ateses.
6. Psicòleg als Serveis Socials
Incorporarem la figura del psicòleg als equips de Serveis Socials i impulsarem el treball grupal de suport emocional a famílies.
7. Formació i inserció de persones amb diversitat funcional
Establirem un programa de treball conjunt amb federacions i entitats especialitzades per a la formació i la inserció de persones amb capacitats diverses.

EIX 2
Una ciudad que garantiza la cultura y  la educación


8. Red de guarderías públicas
Consolidaremos el nuevo proyecto educativo marco en las guarderías municipales y desarrollaremos un modelo educativo 0-6 de ciudad, que dé continuidad pedagógica a esta etapa educativa, municipalizando la red pública municipal existente.
9. Sistema de becas y ayudas para actividades extraescolares y de verano
Incrementaremos las ayudas para llegar a todas las familias que lo necesiten, realizando una gestión integral que simplifique el proceso de solicitud y adjudicación.
10. Apertura de los centros educativos de secundaria
Promoveremos en los institutos de la ciudad el desarrollo de actividades fuera del horario lectivo, por parte del tejido cultural y deportivo de la ciudad.
11. Casa de las Entidades y la Cultura
Desarrollaremos el proyecto de la Casa de la Cultura como principal motor del sistema de Artes en Vivo, con una programación rica y diversa, con propuestas contemporáneas y acciones comunitarias.
12. Escuela de «Arts en Viu»
Potenciaremos la Escuela de «Arts en Viu» en todas sus disciplinas: música, teatro y danza, como principal activo en cuanto a la formación y dinamización comunitaria.
13. Servicios de apoyo psicológico y emocional
de los y las jóvenes
Incrementaremos la atención de la asesoría de orientación personal y sus proyectos con colectivos diversos y la red de profesionales para la salud mental.
14. Emancipación residencial para jóvenes
Continuaremos buscando fórmulas de emancipación residencial para los jóvenes de la ciudad, que les permitan desarrollar su proyecto de vida autónoma. Y lo haremos incorporando la perspectiva de los y las jóvenes en todas las promociones públicas de vivienda.

EIX 3
Una ciutat activa i saludable


15. Recuperació dels serveis sanitaris retallats
a l’Hospital Comarcal de Blanes
Exigirem a la Generalitat el retorn i recuperació dels serveis retallats a l’Hospital Comarcal de Blanes, així com les franges i hores de serveis als CAP del municipi.
16. Pla d’equipaments esportius
Elaborarem un pla d’equipaments esportius en què s’inclourà la construcció de noves instal·lacions, la millora i ampliació dels equipaments existents, i dels equipaments esportius dels centres educatius, amb una perspectiva de planificació a curt i llarg termini, tenint en compte els propers desenvolupaments urbanístics i mancances de la ciutat, descentralitzant les instal·lacions als barris i districtes.
17. Piscina Municipal
Redactarem el projecte i impulsarem la construcció d’una piscina municipal a la Ciutat Esportiva, adequada i dimensionada a les necessitats de la ciutat, amb gimnàs.
18. Ajuts per fer activitats físiques i esportives extraescolars
Incrementarem els ajuts individuals per a activitats esportives extraescolars per garantir que cap infant o jove de Blanes quedi exclòs de la pràctica esportiva per motius econòmics
.
EIX 4
Una ciudad habitable y amable


19. Pacificación de calles y más espacio para las personas
Aceleraremos los trabajos para pacificar más áreas de la ciudad, peatonalizando calles y ganando espacio público para las personas.
20. Completaremos las obras del Parque Onze de Setembre
Daremos continuidad a las obras de Onze de Setembre, completando el parque y los equipamientos previstos
21. Completaremos las obras de la Avenida Vila de Madrid
Continuaremos las obras con las siguientes fases de la Avenida Vila de Madrid, para modernizar y completar la zona turística.
22. Nuevo parque en Els Pedrets
Saldremos adelante con el nuevo Parque y Museo Abierto de los Pedrets, con un nuevo acceso por la calle Forn de la Calç, y la mejora de su conexión con el barrio de Sa Massaneda.
23. Nuevo Tanatorio
Recuperaremos el proyecto para la construcción de un nuevo tanatorio en condiciones dignas y dimensionado en nuestra ciudad, buscando la nueva ubicación en acuerdo y consenso con la ciudadanía y los agentes implicados.
24. Ampliación de la red de transporte público
Impulsaremos, con los municipios del entorno, un bus nocturno entre los municipios de Malgrat, Palafolls, Blanes y Lloret. Analizaremos opciones para mejorar la conexión con el Hospital de Blanes. Mejoraremos el transporte público en las diferentes zonas de actividad económica. Exigiremos que se recuperen los semidirectos ferroviarios y que Blanes se integre tarifariamente en el sistema de transporte urbano público.
25. Servicio para vehículos eléctricos
Instalaremos puntos de recarga eléctrica en aparcamientos públicos y “fotolineras” con energía solar y daremos ayudas a las comunidades de propietarios para instalar puntos de recarga eléctrica en los parkings privados.
26. Zona 30
Ampliaremos el ámbito urbano de Zona 30 para mejorar el equilibrio entre peatones, bicicletas y vehículos, para reducir la contaminación y mejorar la calidad de vida de vecinos y vecinas.

EIX 5
Una ciutat sostenible i en transició ecològica i energètica


27. La Casa de l’Energia
Posarem en marxa la Casa de l’Energia, l’instrument per impulsar la transició energètica al municipi i per reduir dràsticament les emissions de gasos amb efecte hivernacle. Assessorarem la població, el comerç, les empreses i indústries sobre la contractació energètica, els descomptes i les bonificacions  a què poden acollir-se.
Els orientarem en la generació pròpia d’energia i en les estratègies d’estalvi, els oferirem ajuda en els tràmits administratius relacionats amb la facturació energètica i continuarem donant suport des de l’assessorament i la informació a les famílies amb risc de vulnerabilitat energètica, en el marc de la Llei 24/2015.
28. Estratègia d’autoconsum i compra d’energia de l’Ajuntament i del conjunt de la ciutadania
Definirem i desplegarem una nova estratègia d’autoconsum municipal, amb nous models de contractació, possible compra directa a productors d’energia renovable, així com el desenvolupament de l’autoconsum. Desenvoluparem models de col·laboració i línies de suport econòmic i fiscal en matèria d’autoconsum, rehabilitació d’edificis i mobilitat. Continuarem amb la implantació de mesures d’estalvi i eficiència energètica.
29. Campanya “Blanes, ciutat sense plàstics”
Posarem en marxa una campanya dirigida a la ciutadania i als comerços locals com a estratègia per reduir l’impacte generat pels residus plàstics d’un sol ús, que tant afecten la salut de la població i al medi ambient.
30. Ampliació i millora del sistema de recollida porta a porta
Increment del nombre de barris amb sistema de recollida porta a porta, i millora de la recollida de fracció i freqüència en els porta a porta existents.
31. Municipalització d’Aigües de Blanes
Municipalitzarem Aigües de Blanes. Executarem anualment les inversions planificades per a la xarxa de distribució, amb la substitució de canonades, i implantarem sistemes de reutilització de l’aigua amb destinació al reg de parcs i jardins i a la neteja viària.
32. Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais Naturals del Delta de la Tordera
Definirem la nova estratègia per consolidar i eixamplar el lideratge del Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais Naturals del Delta de la Tordera en la intervenció sobre els espais lliures i protegits.
33. Projecte per a l’obertura integral dels Camins de Ronda de Blanes a Tossa
Impulsarem els projectes i actuacions per a l’obertura dels camins de ronda, per tal de generar un itinerari entre Blanes i Tossa de Mar, actuant en la part de la nostra vila, però dins d’un conjunt d’itineraris dels camins de ronda que permetin treballar globalment.
34. Fer efectiva la Llei del PEIN de Pinya de Rosa
Fiscalitzarem, impulsarem i farem efectiva la llei de protecció del paratge de Pinya de Rosa, obrint a la ciutadania el Paratge i impulsant les accions necessàries per a la recuperació pública dels camins de ronda, el Jardí Botànic i el Mas del Sol.
35. Impuls de la producció agrícola
Desenvoluparem una estratègia de promoció de la producció agrícola de Blanes, en col·laboració amb l’Espai Agrari de la Baixa Tordera i els municipis del voltant amb els quals compartim territori. Donarem suport a la producció agrícola local com a element gastronòmic de proximitat, a través d’actuacions de promoció.

EIX 6
Una ciutat innovadora, emprendedora y promotora del talent


36. FP Dual com a mecanisme d’inserció laboral
Fomentarem la implicació i col·laboració de les empreses amb els centres de formació professional, per al desenvolupament de projectes d’FP Dual com a mecanisme d’inserció laboral, especialment en sectors estratègics per al nostre territori.
37. Nova cartera de formació en sectors estratègics
Reforçarem l’oferta formativa en àmbits estratègics -com la indústria 4.0, la sostenibilitat, l’economia circular i la creativa així com en els sectors identificats amb més oportunitats d’ocupació- per a persones en situació d’atur, treballadors i treballadores en actiu i persones emprenedores. També reforçarem els programes destinats a millorar les competències digitals, així com l’aprenentatge de l’anglès.
38. Oficina d’Atenció a l’Empresa (OAE)
Impulsarem i reforçarem el servei de finestreta única empresarial com a punt d’informació, assessorament i realització de tràmits de les empreses i persones emprenedores, per tal de facilitar-ne la gestió i agilitzar la relació entre la comunitat empresarial i l’Ajuntament.
39. Contractació social i responsable
Incorporarem la contractació social i responsable a les bases de licitacions de contractació pública des de l’Ajuntament de Blanes.
40. Suport a la professionalització del petit comerç
Elaborarem una cartera de serveis integral de formació, acompanyament tècnic i suport econòmic per a la modernització, la professionalització i per a l’increment de la solidesa dels negocis comercials.
41. Mercat municipal
Elaborarem un nou projecte per a aquest equipament comercial adaptat a les noves realitats i hàbits de consum de la ciutadania. Treballarem un nou model de gestió, per incrementar l’oferta comercial, nous serveis i instal·lacions actualitzades.        
42. Pla operatiu de turisme sostenible
A partir del catàleg de recursos endògens i identitaris del municipi, elaborarem un pla de treball que definirà el model turístic local i les línies de treball adreçades a la promoció externa de la ciutat, en equilibri amb els usos ciutadans i amb respecte als recursos naturals.
43. Pla estratègic d’obertura i difusió del sector pesquer. Blanes Arran de Mar
Desplegarem el Pla estratègic del sector pesquer, apropant pescadors, comerciants, restauració i ciutadania, obrint noves fires i espais gastronòmics anuals per a donar conèixer el producte en l'àmbit català. Treballarem amb el museu obert del mar a l’antiga llotja com a espai de trobada.

EIX 7
Una ciutat per conviure-hi, amb memòria i feminista


44. Pla Integral contra les violències masclistes
Desplegarem el Pla Integral contra les violències masclistes d’acord amb el calendari establert, desenvolupant les diferents línies estratègiques i accions corresponents.
45. Programa de voluntariat per a la cooperació
Posarem en marxa el programa, amb col·laboració de l’Oficina del Pla Jove i del Punt de Voluntariat, juntament amb entitats i espais de lleure i joventut, per promocionar la participació en accions de cooperació internacional.
46. Espais de memòria
Impulsarem la recuperació i senyalització, així com preservarem i millorarem la conservació dels espais de memòria amb valor democràtic perquè esdevinguin part del patrimoni de la ciutat, com els Búnquers de la Guerra Civil a Blanes.
47. Donarem continuïtat al projecte de nova comissaria de la Policia Local i Protecció Civil
Donarem continuïtat al projecte i construcció de les noves dependències al Pla Parcial Costa Brava, dignificant les actuals instal·lacions actualment obsoletes i precàries.
48. Agents de Districte
Crearem la figura de l’agent de Policia de Districte (agrupacions de barris), generant responsables policials de referència per a cada districte, millorant la comunicació i relació amb les Associacions de veïns i veïnes.
49. Compensació de les sancions per infraccions de les ordenances municipals
Modificarem el reglament per a permetre la compensació a les infraccions de les ordenances mitjançant treballs o accions socials comunitàries, ampliant aquesta acció reparadora a altres tipologies d’infracció.

EIX 8
Una ciutat transparente y con un buen gobierno


50. Presupuestos participativos
Pondremos en marcha los presupuestos participativos de legislatura que permitan, a través de un proceso participativo, seleccionar proyectos de inversión y mantenimiento en el espacio público, con espacios de seguimiento y evaluación.
51. Plataforma digital participativa
Crearemos una plataforma web que articule los procesos y espacios de participación ciudadana con los criterios de transparencia, trazabilidad, confidencialidad y accesibilidad. La ciudadanía podrá intervenir y enviar incidencias o sugerencias.
52. Programa de Actuación Municipal
Crearemos un espacio web de rendición de cuentas en el que se pueda consultar el estado de cumplimiento de forma gráfica y con porcentaje de ejecución del PAM.
53. Sistema de integridad pública
Definiremos un sistema de integridad pública que incluya un código de conducta ética para los cargos electos y para el personal del consistorio que recoja los comportamientos deseables y los valores éticos de la organización municipal.
54. Alcaldía abierta
Habilitaremos los espacios para garantizar una interacción habitual del alcalde con la ciudadanía. Esta interacción tratará de aprovechar tanto canales virtuales, radiofónicos como presenciales.
55. Espacios wifi
Estudiaremos y mejoraremos la red de puntos de acceso a Internet en la ciudad dentro del marco competencial y legislativo.
56. Nueva WEB y estrategia digital del Ayuntamiento de Blanes
Trabajaremos en una nueva web más accesible, digital, ágil y adaptada a distintos formatos. Asimismo, mejoraremos la integración de la sede electrónica para agilizar y simplificar la entrada de documentación.

Inicio: Bienvenido

Contacte

Plaça Càceres, 32 bx.
Blanes17300
Spain

872 989 251

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram

¡Gracias por tu mensaje!

LogosBlanes_1lí_ECPmorat_edited.jpg
Inicio: Contact
bottom of page